Geen zeggenschap van derden

Wij zijn een volledig zelfstandig adviesbureau. Er bestaat geen enkele verplichting om de opdrachtgever op een bepaalde wijze te behandelen of te adviseren te kiezen voor bepaalde financiële producten. Geen enkele andere organisatie heeft zeggenschap in ons bureau of een aandeel in ons vermogen.