Disclaimer

In deze disclaimer wordt verstaan onder:

  • gebruik(en): alle denkbare handelingen;
  • u: de gebruiker (bezoeker) van de website;
  • de content: alle in de website aanwezige inhoud;

Het onderstaande is van toepassing op de pagina die u thans bekijkt. Door de pagina te gebruiken stemt u in met deze disclaimer.

De content is door Werter Fiscaal Advies & Administratie met de grootst mogelijke zorg samengesteld, doch, Werter Fiscaal Advies & Administratie aanvaardt geen aansprakelijkheid ten aanzien van mogelijke onjuistheden van het getoonde.

Werter Fiscaal Advies & Administratie is niet verantwoordelijk voor content op de aan deze website gekoppelde bestanden en/ of websites waarnaar wordt verwezen.

Ongeautoriseerd of oneigenlijk gebruik van de content of delen daarvan maken inbreuk op intellectuele rechten.

Toestemming tot het gebruik van de getoonde content of delen daarvan op publiekelijk toegankelijke plaatsen dient schriftelijk aan ons te worden verzocht.