Administratieve diensten

De administratieve dienstverlening omvat het inboeken van de dagelijkse administratie en het verstrekken van adviezen omtrent deze dagelijkse administratie in de breedste zin van het woord. Dit betreft ook het wijzigen van de administratieve organisatie.

Een kwalitatief juiste en volledige administratie is van groot belang bij het opstellen van jaarrekeningen en tussentijdse verslagen, alsmede bij het geven van financieringsadviezen. Ook kunnen prognoses worden opgesteld aan de hand van de aanwezige administratie waarbij ook gebruik wordt gemaakt van cijfers in de betreffende branche.