Financieel advies

Zowel ondernemers als particulieren zijn gebaat bij een goed financieel advies. Het werkterrein van financieel adviseurs betreft alle gebieden die een raakvlak hebben met financiën. Er wordt geadviseerd over financiële producten en diensten die erop gericht zijn een zo hoog mogelijk rendement te behalen of vermogen te verwerven.

Er zijn financieel adviseurs die gespecialiseerd zijn in verzekeringen, beleggingen, diverse leningen of hypotheken. Of al dan niet in een combinatie hiervan. Ook op het gebied van bedrijfsovernames, risicomanagement of bedrijfsplanning zijn financieel adviseurs werkzaam.

Werter Fiscaal Advies & Administratie richt zich uitsluitend op financiële diensten die verwant zijn aan de fiscaliteit. Zonder uiteraard daarbij het geheel van de financiële planning uit het oog te verliezen.