Privacy – omgang met het klantenbestand

Uw persoonsgegevens worden volgens de voorschriften opgenomen in het klantenbestand. Zij worden nimmer verstrekt aan derden of gebruikt voor marketingdoeleinden. Er bestaat de verplichting tot geheimhouding behoudens voor zover wet- of regelgeving het verplicht stelt hiervan mededelingen te doen. In geval van een procedure bij een betalingsachterstand zullen uw gegevens uitsluitend voor administratieve doeleinden worden gebruikt. Verkeersgegevens die ter beschikking komen bij een bezoek aan onze website, cookies, IP-adressen, emailadressen enz, worden uitsluitend gebruikt ter verbetering van de functionaliteiten. De bestanden worden regelmatig geschoond.