Omzetbelasting

De regels met betrekking tot de omzetbelasting zijn uitgebreid en daardoor lastig. Wat moet u nu wel en wat mag u absoluut niet doen? Er worden ten behoeve van een juiste bepaling van de verschuldigde omzetbelasting eisen gesteld aan de administratie. Daarbij zijn ook diverse speciale regelingen van toepassing zoals bijvoorbeeld met betrekking tot het privé-gebruik van de auto de btw verlegd bij onderaanneming.

Voor de overheid is de omzetbelasting een belangrijke bron van inkomen. Bij foutieve toepassing van de regels zijn mede door de opgelegde boetes de gevolgen groot. Een juist begrip van de omzetbelasting is in de bedrijfsvoering van het grootste belang.