Inkomstenbelasting

Iedere ondernemer of particulier is verplicht ieder jaar aangifte te doen van zijn inkomen voor de Inkomstenbelasting. Dit inkomen vormt ook de basis voor onder andere de zorgverzekeringswet en de verschillende toeslagen. Het inkomen komt voort uit verschillende bronnen waarvan het inkomen uit werk en woning alsmede het inkomen uit sparen en beleggen de belangrijkste zijn.

Voor ondernemers geldt daarbij nog het feit of het inkomen wordt aangemerkt als inkomsten uit (overige) arbeid of als winst uit onderneming. Dit onderdeel geeft regelmatig aanleiding tot geschillen met de belastingdienst waarbij een nauwkeurige urenverantwoording en de feitelijke omstandigheden een belangrijke rol spelen.