Successierecht

Per 1 januari 2010 is de Successiewet die dateert uit 1956 gewijzigd. Bij die gelegenheid is ook de naam aangepast in erfbelasting. De wet regelt de belasting die erfgenamen moeten betalen. De erfbelasting is onder de belastingen veruit het minst populair. Veel mensen vinden het onterecht om nog een keer belasting te moeten betalen over geld wat door de overledene met hard werken is verdiend en waarover al belasting is betaald. De overheid ziet het echter als een versterking van het vermogen van de erfgenamen en meent dat dit feit moet worden belast.

Bij de wijziging van de wet is ook het aantal tarieven en tariefgroepen verminderd. Daarbij zijn ook de vrijstellingen voor de partners en de kinderen omhoog gegaan. Het begrip partnerschap is gewijzigd en er worden aanvullende eisen gesteld als men wil nalaten aan goede doelen.

Het is ter besparing van belasting mogelijk om bij leven schenkingen te doen. Dit kan zowel een materiƫle schenking zijn maar ook een papieren schenking. Bij een (gedeeltelijk) belaste schenking moet wel een schenkingsaangifte worden opgesteld. Er zijn nog meer mogelijkheden om erfbelasting te besparen. Een zorgvuldige opstelling van een testament en het eventueel periodiek aanpassen hiervan is aan te bevelen.