Estate planning

De advisering op het gebied van Estate planning richt zich op de fiscale begeleiding van het overgaan van vermogen naar de volgende generatie. Het is uiteraard de bedoeling het vermogen daarbij zoveel mogelijk in stand te houden. Met name het onderdeel successierecht speelt daarbij een belangrijke rol.

Vaak is het belangrijkste onderwerp geen geld, maar emotie. De oudere generatie wil nog zo lang mogelijk genieten en toch een zo groot mogelijk vermogen aan de erfgenamen nalaten. En daarom weinig belasting betalen. Er moeten oplossingen worden bedacht om de belastingdruk zo laag mogelijk te houden. Ook gewijzigde familieomstandigheden, zoals voortijdig overlijden van de erfgenamen en echtscheiding spelen daarbij een rol.

Ook Estate planning ontkomt niet aan de wijzigende opvattingen over bepaalde onderwerpen in het huidige tijdsbestek. Denk daarbij bijvoorbeeld aan het levenstestament waarin de behartiging van uw belangen wordt geregeld als u wegens medische reden hiertoe niet meer in staat bent. Estate planning is een specialisatie binnen het belastingrecht. Het is een combinatie van een goed testamentadvies, Erfbelasting en Schenkingsbelasting. De diensten van Werter Fiscaal Advies & Administratie, eventueel in samenwerking met een notaris, kunnen u nu en in de toekomst veel geld besparen.