Jaarrapporten

Het fiscale en financiƫle jaarrapport is een weergave van alle financiƫle gebeurtenissen van een onderneming in het verstreken boekjaar. De jaarrekening dient immers als basis voor de aangifte ten behoeve van de belastingdienst en de verantwoording naar de kredietverstrekkers.

Het opstellen van een jaarrapport is een aparte discipline waarbij aan de deskundigheid van de belastingadviseur de nodige eisen worden gesteld. Het is noodzakelijk dat de cijfers worden vertaald naar de dagelijkse praktijk van de ondernemer of aandeelhouder.